دانلود نسخه های قبلی ووکامرس – تمام نسخه های قدیمی با لینک مستقیم

دانلود نسخه های قبلی ووکامرس

با سلام،  مطمئنن برای شما هم این اتفاق افتاده است که نیاز به نسخه های قدیمی ووکامرس همان نسخه های قبلی ووکامرس داشتید بنابر این ما تصمیم گرفتیم تا تمامی نسخه های قبلی وکامرس را  گردآوری و در این بخش به صورت لینک مستقیم در دسترس شما کاربران عزیز قرار دهیم تا به راحتی بتوانید از این نسخه های قدیمی ووکامرس استفاده کنید.

نیاز به ووکامرس نسخه های قبلی بنا به دلایلی مانند سازگار نبودن آخرین نسخه ووکامرس با وردپرس ، قالب وردپرس ، افزونه های کاربردی وردپرس ، افزونه ای جانبی ووکامرس مشکلاتی اعم از به هم ریختگی فروشگاه یا بخشی از ابزارهای سایت یا هدر و فوتر می شود که شما را مجبور به بازگردانی نسخه ووکامرس به نسخه قدیمی می کند. حال با توجه به اینکه سایت ووکامرس نسخه های  قبلی را در سایت خود منتشر نمی‌کند و سعی بر این دارد که آخرین ورژن را در دسترس قرار دهد کابران برای دریافت نسخه های قدیمی ووکامرس با مشکل رو به رو می شوند بر همین اساس تیم متخصص وینزا تمامی ورژن های ووکامرس را به صورت کاملا رایگان در این بخش برای دانلود قرار داده است که می توانید دریافت کنید.

توجه: برای دریافت نقطه مورد نظر خود کافیست روی کلمه(zip) و یا (tar.gz) کلیک کنید تا دریافت انجام شود.

نسخه های قدیمی ووکامرس
دانلود نسخه های قبلی و قدیمی ووکامرس woocommerce با لینک مستقیم

تمام نسخه های قدیمی ووکامرس در جداول زیر:

 

آرشیو نسخه 5 ووکامرس

Archive version 5 woocommerce

(tar.gz) (zip) version 5.9.0
(tar.gz) (zip) version 5.8.0
(tar.gz) (zip) version 5.7.1
(tar.gz) (zip) version 5.7.0
(tar.gz) (zip) version 5.6.0
(tar.gz) (zip) version 5.5.2
(tar.gz) (zip) version 5.5.0
(tar.gz) (zip) version 5.4.1
(tar.gz) (zip) version 5.4.0
(tar.gz) (zip) version 5.3.0
(tar.gz) (zip) version 5.2.2
(tar.gz) (zip) version 5.2.1
(tar.gz) (zip) version 5.2.0
(tar.gz) (zip) version 5.1.0
(tar.gz) (zip) version 5.0.0

 

آرشیو نسخه 4 ووکامرس

Archive version 4 woocommerce

(tar.gz) (zip) version 4.9.2
(tar.gz) (zip) version 4.9.1
(tar.gz) (zip) version 4.9.0
(tar.gz) (zip) version 4.8.0
(tar.gz) (zip) version 4.7.1
(tar.gz) (zip) version 3.8.0
(tar.gz) (zip) version 4.7.0
(tar.gz) (zip) version 4.6.2
(tar.gz) (zip) version 4.6.1
(tar.gz) (zip) version 4.6.0
(tar.gz) (zip) version 4.5.2
(tar.gz) (zip) version 4.5.1
(tar.gz) (zip) version 4.5.0
(tar.gz) (zip) version 4.4.1
(tar.gz) (zip) version 4.4.0
(tar.gz) (zip) version 4.3.3
(tar.gz) (zip) version 4.3.2
(tar.gz) (zip) version 4.3.1
(tar.gz) (zip) version 4.3.0
(tar.gz) (zip) version 4.2.2
(tar.gz) (zip) version 4.2.1
(tar.gz) (zip) version 4.2.0
(tar.gz) (zip) version 4.1.1
(tar.gz) (zip)  version 4.1.0
(tar.gz) (zip) version 4.0.1
(tar.gz) (zip) version 4.0.0

 

آرشیو نسخه 3 ووکامرس

Archive version 3 woocommerce

(tar.gz) (zip) Version 3.9.3
(tar.gz) (zip) Version 3.9.2
(tar.gz) (zip) Version 3.9.1
(tar.gz) (zip) version 3.9.0
(tar.gz) (zip) version 3.8.1
(tar.gz) (zip) version 3.8.0
(tar.gz) (zip) version 3.7.1
(tar.gz) (zip) version 3.7.0
(tar.gz) (zip) version 3.6.5
(tar.gz) (zip) version 3.6.4
(tar.gz) (zip) version 3.6.3
(tar.gz) (zip) version 3.6.2
(tar.gz) (zip) version 3.6.1
(tar.gz) (zip) version 3.6.0
(tar.gz) (zip) version 3.5.8
(tar.gz) (zip) version 3.5.7
(tar.gz) (zip) version 3.5.6
(tar.gz) (zip) version 3.5.5
(tar.gz) (zip) version 3.5.4

 

(tar.gz) (zip) version 3.5.3
(tar.gz) (zip) version 3.5.2
(tar.gz) (zip) version 3.5.1
(tar.gz) (zip) version 3.5.0
(tar.gz) (zip) version 3.4.7
(tar.gz) (zip) version 3.4.6
(tar.gz) (zip) version 3.4.5
(tar.gz) (zip) version 3.4.4
(tar.gz) (zip) version 3.4.3
(tar.gz) (zip) version 3.4.2
(tar.gz) (zip) version 3.4.1
(tar.gz) (zip) version 3.4.0
(tar.gz) (zip) version 3.3.5
(tar.gz) (zip) version 3.3.4
(tar.gz) (zip) version 3.3.3
(tar.gz) (zip) version 3.3.2
(tar.gz) (zip) version 3.3.1
(tar.gz) (zip) version 3.3.0
(tar.gz) (zip) version 3.2.6
(tar.gz) (zip) version 3.2.5
(tar.gz) (zip) version 3.2.4
(tar.gz) (zip) version 3.2.3
(tar.gz) (zip) version 3.2.2
(tar.gz) (zip) version 3.2.1
(tar.gz) (zip) version 3.2.0
(tar.gz) (zip) version 3.1.2
(tar.gz) (zip) version 3.1.1
(tar.gz) (zip) version 3.1.0
(tar.gz) (zip) version 3.0.9
(tar.gz) (zip) version 3.0.8
(tar.gz) (zip) version 3.0.7
(tar.gz) (zip) version 3.0.6
(tar.gz) (zip) version 3.0.5
(tar.gz) (zip) version 3.0.4
(tar.gz) (zip) version 3.0.3
(tar.gz) (zip) version 3.0.2
(tar.gz) (zip) version 3.0.1
(tar.gz) (zip) version 3.0.0

 

آرشیو نسخه 2 ووکامرس

Archive version 2 woocommerce

(tar.gz) (zip) version 2.7.0
(tar.gz) (zip) version 2.6.14
(tar.gz) (zip) version 2.6.13
(tar.gz) (zip) version 2.6.12
(tar.gz) (zip) version 2.6.11
(tar.gz) (zip) version 2.6.10
(tar.gz) (zip) version 2.6.9
(tar.gz) (zip) version 2.6.8
(tar.gz) (zip) version 2.6.7
(tar.gz) (zip) version 2.6.6
(tar.gz) (zip) version 2.6.5
(tar.gz) (zip) version 2.6.4
(tar.gz) (zip) version 2.6.3
(tar.gz) (zip) version 2.6.2
(tar.gz) (zip) version 2.6.1
(tar.gz) (zip) version 2.6.0
(tar.gz) (zip) version 2.5.5
(tar.gz) (zip) version 2.5.4
(tar.gz) (zip) version 2.5.3
(tar.gz) (zip) version 2.5.2
(tar.gz) (zip) version 2.5.1
(tar.gz) (zip) version 2.5.0
(tar.gz) (zip) version 2.4.13
(tar.gz) (zip) version 2.4.12
(tar.gz) (zip) version 2.4.11
(tar.gz) (zip) version 2.4.10
(tar.gz) (zip) version 2.4.9
(tar.gz) (zip) version 2.4.8
(tar.gz) (zip) version 2.4.7
(tar.gz) (zip) version 2.4.6
(tar.gz) (zip) version 2.4.5
(tar.gz) (zip) version 2.4.4
(tar.gz) (zip) version 2.4.3
(tar.gz) (zip) version 2.4.2
(tar.gz) (zip) version 2.4.1
(tar.gz) (zip) version 2.4.0
(tar.gz) (zip) version 2.3.13
(tar.gz) (zip) version 2.3.12
(tar.gz) (zip) version 2.3.11
(tar.gz) (zip) version 2.3.10
(tar.gz) (zip) version 2.3.9
(tar.gz) (zip) version 2.3.8
(tar.gz) (zip) version 2.3.7
(tar.gz) (zip) version 2.3.6
(tar.gz) (zip) version 2.3.5
(tar.gz) (zip) version 2.3.4
(tar.gz) (zip) version 2.3.3
(tar.gz) (zip) version 2.3.2
(tar.gz) (zip) version 2.3.1
(tar.gz) (zip) version 2.3.0
(tar.gz) (zip) version 2.2.11
(tar.gz) (zip) version 2.2.10
(tar.gz) (zip) version 2.2.9
(tar.gz) (zip) version 2.2.8
(tar.gz) (zip) version 2.2.7
(tar.gz) (zip) version 2.2.6
(tar.gz) (zip) version 2.2.5
(tar.gz) (zip) version 2.2.4
tar.gz zip version 2.2.3
tar.gz zip version 2.2.2
tar.gz zip version 2.2.1
(tar.gz) (zip) version 2.2.0
tar.gz zip version 2.1.12
tar.gz zip version 2.1.11
tar.gz zip version 2.1.10
tar.gz zip version 2.1.9
tar.gz zip version 2.1.8
tar.gz zip version 2.1.7
tar.gz zip version 2.1.6
tar.gz zip version 2.1.5
tar.gz zip version 2.1.4
tar.gz zip version 2.1.3
tar.gz zip version 2.1.2
tar.gz zip version 2.1.1
tar.gz zip version 2.1.0
tar.gz zip version 2.0.20
tar.gz zip version 2.0.19
tar.gz zip version 2.0.18
tar.gz zip version 2.0.17
tar.gz zip version 2.0.16
tar.gz zip version 2.0.15
tar.gz zip version 2.0.14
tar.gz zip version 2.0.13
tar.gz zip version 2.0.12
tar.gz zip version 2.0.11
tar.gz zip version 2.0.10
tar.gz zip version 2.0.9
tar.gz zip version 2.0.8
tar.gz zip version 2.0.7
tar.gz zip version 2.0.6
tar.gz zip version 2.0.5
tar.gz zip version 2.0.4
tar.gz zip version 2.0.3
tar.gz zip version 2.0.2
tar.gz zip version 2.0.1
tar.gz zip version 2.0.0

 

آرشیو نسخه 1 ووکامرس

Archive version 1 woocommerce

tar.gz zip version 1.6.6
tar.gz zip version 1.6.5.2
tar.gz zip version 1.6.5.1
tar.gz zip version 1.6.5
tar.gz zip version 1.6.4
tar.gz zip version 1.6.3
tar.gz zip version 1.6.2
tar.gz zip version 1.6.1
tar.gz zip version 1.6.0
tar.gz zip version 1.5.8
tar.gz zip version 1.5.7.1
tar.gz zip version 1.5.7
tar.gz zip version 1.5.6
tar.gz zip version 1.5.5
tar.gz zip version 1.5.4
tar.gz zip version 1.5.3
tar.gz zip version 1.5.2.1
tar.gz zip version 1.5.2
tar.gz zip version 1.5.1
tar.gz zip version 1.5
tar.gz zip version 1.4.4
tar.gz zip version 1.4.3
tar.gz zip version 1.4.2
tar.gz zip version 1.4.1
tar.gz zip version 1.4
tar.gz zip version 1.3.2
tar.gz zip version 1.3.1
tar.gz zip version 1.3
tar.gz zip version 1.2.4
tar.gz zip version 1.2.3
tar.gz zip version 1.2.2
tar.gz zip version 1.2.1
tar.gz zip version 1.2
tar.gz zip version 1.1.3
tar.gz zip version 1.1.2
tar.gz zip version 1.1.1
tar.gz zip version 1.1
tar.gz zip version 1.0.3
tar.gz zip version 1.0.2
tar.gz zip version 1.0.1

 

در این رابطه بخوانید:

نسخه های قبلی وردپرس فارسی

ووکامرس چیست؟

منبع: وینزا | https://github.com

5/5 امتیاز

این مقاله را به اشتراک بگذارید

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp

7 پاسخ

 1. با سلام و احترام
  ممنون از کار خوبتون این آرشیو بسیار بدرد بخور هست
  زحمت کشیدین
  باتشکر

 2. خدا خیرتون بده این آرشیو هاتون خیلی به درد بخوره

 3. عالی بود ممنونم
  این ووکامرس جدید ورژن4.8.0 مشکل داره و باعث شده بود ارور بگیرم
  با استفاده از ورژن قبل که شما قرار داده بودین مشکلم حل شد
  واقعا ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *